Trung tâm Sinh học và Vật liệu mới

 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Tên tiếng Việt: TRUNG TÂM SINH HỌC VÀ VẬT LIỆU MỚI

Tên tiếng Anh: Centre for Biology and New Materials

Giới thiệu

Trung tâm Sinh học và Vật liệu mới là đơn vị nghiên cứu và triển khai về lĩnh vực hóa học, sinh học, vật liệu nano, nông nghiệp.

Tiền thân của Trung tâm Sinh học và Vật liệu mới là Phòng Nghiên cứu và Triển khai thành lập năm 2005 trực thuộc Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng. Năm 2012, Phòng Nghiên cứu và Triển khai được đổi tên thành Trung tâm Sinh học và Vật liệu mới theo quyết định số 01/QĐ-KHVLUD ngày 03/01/2012 của Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng.

Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu triển khai, phát triển công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực khoa học vật liệu và hóa sinh nông nghiệp

Nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực: Công nghệ nano, Công nghệ hoá Vô cơ, Phân bón hoá học, Công nghệ màng mỏng, vật liệu sơn, vật liệu che phủ, Công nghệ vật liệu composite, Các công nghệ sản phẩm sinh học, vật liệu sinh học, nhiên liệu sinh học, các hoá chất được tách chiết từ sinh học.
 • Nghiên cứu cơ sở khoa học của các công nghệ mới và triển khai, ứng dụng vào sản xuất.
 • Triển khai các kết quả nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực liên quan.
 • Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học vật liệu.
 • Dịch vụ thử nghiệm các sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.
 • Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực liên quan.

Các hướng nghiên cứu

 • Phân bón, thuốc BVTV và các chế phẩm phục vụ nông nghiệp (Fertilizers, pesticides and biologically active compounds for agriculture)
 • Ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học vào nông nghiệp (Apply biologically active compounds for agriculture)
 • Công nghệ nano (Nanotechnology)
 • Vật liệu mới: vật liệu xây dựng, vật liệu hóa sinh, vật liệu polymer… (New materials: construction materials, biochemical materials, polymeric materials)

Cơ cấu tổ chức

Giám đốc: TS. Bùi Duy Du

Email: vina9802@gmail.com

Phó Giám đốc: TS. Lại Thị Kim Dung

Email: laikimdung@gmail.com

Nhân sự:

 • 03 Tiến sĩ.
 • 01 Thạc sĩ (đang làm Nghiên cứu sinh)
 • 02 Cử nhân (01 học viên cao học)
 • 02 Kĩ thuật viên và 01 CTV Nghiên cứu

Hình ảnh Sản phẩm:

Số lượng đề tài, dự án đã và đang thực hiện

TTTên đề tài, dự ánCơ quan quản lýThời gian thực hiệnTình trạng
1Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc diệt ốc sên, ốc bươu vàng TOB 1,25H phục vụ nông nghiệpViện Hàm lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam2007 – 2008Đã nghiệm thu
2Hoàn thiện công nghệ sản xuất thuốc phòng trị bệnh cây trồng Mifum 0,6DD từ bạc nanno chitosan phục vụ nông nghiệpSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương2008 – 2010Đã nghiệm thu
3Hoàn thiện công nghệ sản xuất phân bón UreSuper-Photphate (USP) phục vụ nông nghiệpViện Hàm lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam2009 – 2010Đã nghiệm thu
4Nghiên cứu khả năng ứng dụng chất kích kháng sinh học polychitosan khối lượng phân tử thấp (PCS) và khảo sát hiệu lực đối với bệnh: nấm hồng, nứt vỏ, loét mặt cạo trên cây Cao suSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương2009 – 2011Đã nghiệm thu
5Xây dựng mô hình chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc trừ bệnh cây trồng từ Bạc nanoSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước2009 – 2013Đã nghiệm thu
6Hoàn thiện công nghệ sản xuất chitosan tan bằng phương pháp hóa học ở nhiệt độ phòng phụ vụ nông nghiệpViện Hàm lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam2010-2011Đã nghiệm thu
7Hoàn thiện quy trình sản xuất sơn kháng khuẩn chứa bạc nano dùng cho công trình công cộngSở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương2010 – 2012Đã nghiệm thu
8Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất glucan từ bã men bia làm chế phẩm kích thích tăng trưởng và kháng bệnh cho cây tiêuViện Hàm lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam2013-2014Đã nghiệm thu
9Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất zeolit Cu2+ dùng trong xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân bón vi lượngViện Hàm lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam2015-2016Đang thực hiện

 

Số lượng bài báo, công trình đã công bố

TTTên ấn phẩm
(công trình, bài báo, …)
Tên tạp chí
(đã đăng tải ấn phẩm)
Năm xuất bản
1Synthesis of silver nanopar-ticles by g-ray irradiation using PVA as stabilizerTạp chí Hóa học T.45 (1), Tr 136-1402007
2Nghiên cứu chế tạo bạc nano bằng phương pháp chiếu xạTạp chí Hóa học và ứng dụng số 3 (63) tr. 40-432007
3Preparation of colloidal silver nanoparti-cles in poly(N-vinylpyrrolidone) by g-irra-diationJournal of Experimental Nanoscience, Vol. 3, No. 3, p. 207-2132008
4Chế tạo keo bạc nano bằng phương pháp chiếu xạ sử dụng polyvinyl pyrolidon/chitosan làm chất ổn địnhTạp chí Khoa học và công nghệ, T46, Số 3, Tr 81-862008
5Nghiên cứu hiệu ứng cắt mạch chitosan tan trong nước bằng bức xạ gamma Co-60Tạp chí Hóa học, T.46 (1), Tr 57-612008
6Xác định bản chất sinh học của chất kháng viêm có trong dịch chiết toàn phần từ  Sargassum Swartzu của Việt nam,Tạp chí Công nghệ Sinh học, 6(4A), 713-720 2008
7The effect of pH and molecular weight of chitosan on silver nanoparticles synthesized by g-irradiationTạp chí Khoa học và công nghệ, T47, Số 6, Tr 47-522009
8Chế tạo vàng nano bằng phương pháp chiếu xạTạp chí Hóa học, T.47 (2), Tr 174-1792009
9Một số hợp chất Flavonoit phân lập từ cây An điền sát (Hedyotis pressa) thuộc chi Hedyotis,Tạp chí Hoá học, T.47(4A) trang 304-306,2009
10Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết Etyl axetat của cây Mai dương Mimosa Pigra LTạp chí Hóa học T48 (4B), trang 481-4852010
11Nghiên cứu chế tạo vật liệu khử khuẩn Ag/TiO2 kích thước nano và đánh giá hiệu lực diệt khuẩn E.coliTạp chí Hóa học T48 (4C), trang 366-3702010
12Synthesis of alginate sta-bilized gold nanoparticles by γ- irradiation with controll-able size using different Au3+ concentra-tion and seed parti-cles enlargementRadiation physics and chemistry, 79, p. 405-4082010
13Synthesis and antimicrobial effects of colloidal silver nanoparticles in chitosan by γ–irradiationJ. Experimental Nanoscience, Vol. 5, No. 2, p. 169-1792010
14Tổng hợp Nano bạc/ Chitosan bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 ứng dụng làm thuốc bảo vệ thực vậtTạp chí Đại học Sài Gòn, T06, trang 155-1612011
15Nghiên cứu hiệu ứng đồng vận cắt mạch chitosan bằng bức xạ gamma Co-60 kết hợp với hydroperoxitTạp chí Hóa học, T.49 (1), Tr 122-1242011
16Tổng hợp chế phẩm hạn chế sự hấp thụ ion Na+ ở cây lúa trên vùng nhiễm mặnHội thảo Khoa học, Công nghệ và các Giải pháp thích ứng với Biến Đổi Khí Hậu khu vực Nam Bộ, Tr 48-502011
17Adsorption of acid orange 8 on cross-linked chitosan beads from aqueous solutionTạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 2011
18Nghiên cứu công nghệ sản xuất gạch không nung từ đất đồiTạp chí Hóa học, T.50 (5B), Tr 378 -3822012
19Synthesis of gold nonoparticles with seed enlargement size by γ–irradiation and investigation of antioxidant activityColloids and surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, p. 633-6382013
20On bactericidal activity and silver release of porous ceramic candle filter made by sintering silica with Ag nanoparticles/ zeolite for water disinfectionBáo cáo tại hội nghi: “Proceeding of IWNA 2013”, Tr 1-62013
21Nghiên cứu kết hợp tác nhân hydro peoxit với thủy nhiệt cắt mạch tạo oligo-β(1,3/1,6)-D-glucan ứng dụng làm phân bón kích kháng cho cây trồngTạp chí Hóa học, T.51 (3AB), Tr 315 -3192013
22Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu urê tạo phức với CaSO4 trong công nghệ cán ép sản xuất phân bón NPKTạp chí Hóa học, T.51 (3AB), Tr 187-1912013
23Nghiên chế tạo vàng nano bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60 sử dụng hyaluronan làm chất ổn định.Tạp chí Hóa học, T.51 (4), Tr 510-5132013
24Gamma-irradiation synthesis of silver nano particles fixing in porous cremic for application in water treatmentVietnam Journal of chemistry, vol 51(5) 653 – 6572013
25Chế tạo vàng nano và điều chỉnh tăng kích thước sử dụng hạt mầm bằng phương pháp chiếu xạ gamma Co-60Tạp chí Hóa học, T.51 (6), Tr 740-7432013
26Study on antibacterial activity of silver

nanoparticles synthesized by gamma irradiation

method using different stabilizers

Nanoscale Research Letters 2014, 9:1622014
27Preparation and characterization of chitosan-stabilized gold nanoparticles induced in aqueous solutions by g-irradiation and its catalytic applicationVietnam Journal of Chemistry, Vol.52 (5), pp 584-5892014
28Radiation synthesis of chitosan stabilized gold nanoparticles comparison between e beam and γ irradiationRadiation Physics and Chemistry, Vol 94, 84-872014
29Influence of Au (III) interactions with chitosan on gold nanoparticles formationThe Journal of physical chemistry C, Vol 118, 4465-44742014
30Radiation-induced synthesis of chitosan-stabilized gold nanoparticles and study of catalytic activityProceeding of The First VAST-BAS workshop on Science & Technology, pp 211-2222014
31Research the application oligo-chitosan/ silver nano preservation on pomelo (Citrus
maxima merr.)
Proceeding of 2nd AFSSA Conference on Food Safety and Food Security, pp 116-120, ISSN: 2306-21502014

Sở hữu trí tuệ

 1. Nhãn hiệu hàng hoá: TOB Số 114266 do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp 2008
 2. Nhãn hiệu hàng hoá: MIFUM Số 233358 do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp 2014

Các thông tin khác:

 1. Giải 3 bóng bàn đôi nam Hội thao cấp Viện HL KH&CN Việt Nam năm 2014
 2. Giải Best Poster Hội nghị Khoa học Thanh niên Cấp Viện HL KH&CN Việt Nam năm 2014

Hình ảnh hoạt động của Trung tâm

 

 

Updated: 27/04/2017 — 16:04
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2020