Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các vật liệu có cấu trúc nano trong lĩnh vực nông nghiệp, vật liệu xây dựng và các sản phẩm công nghiệp.

Nghiên cứu hoàn thiện qui trình sản xuất/ tổng hợp các sản phẩm polymer sinh học, các sản phẩm tái sinh.

Nhiệm vụ:

 • Nghiên cứu các sản phẩm phân bón, thuốc BVTV và các chế phẩm phục vụ nông nghiệp
 • Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng các chất có hoạt tính sinh học vào sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp sạch.
 • Nghiên cứu cơ bản, ứng dụng công nghệ nano và Vật liệu mới trong sản xuất sản phẩm chế phẩm ứng dụng trong nông nghiệp và một số lĩnh vực liên quan.
 • Tổng hợp và nghiên cứu ứng dụng vật liệu kim loại nano làm xúc tác cho các phản ứng tổng hợp hữu cơ.
 • Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng các loại phụ gia cho nhiên liệu, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu sạch.
 • Thiết kế, tư vấn và chuyển giao công nghệ sản xuất nhiên liệu sinh học không bã thải, tinh dầu, hương liệu, tổng hợp hữu cơ.

Nhân sự: 

Số lượng cán bộ nhân viên là 9 người (7 BC + 2 HĐ dài hạn) với 3 TS, 1ThS.NCS. 3 ThS và 2 CN/KS (3 NVCC, 06 NCV). Bao gồm 01 Giám đốc Trung tâm, 01 phó Giám đốc trung tâm và 7 nhân viên cụ thể như sau:

 • Giám đốc Trung tâm: TS.NCVC. Bùi Duy Du
 • Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Huỳnh Thành Công
 • Nhân viên:
 1. NCVC. Nguyễn Thị Thu Thảo
 2. NCVC. Lại Thị Kim Dung
 3. ThS/NCS. NCV. Lê Nghiêm Anh Tuấn
 4. NCV. Trương Thanh Ngọc
 5. NCV. Đoàn Ngọc Giang
 6. NCV. Trần Phước Thọ
 7. NCV. Dương Thị Thùy Nhung