Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện:

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Xuân

Tên luận án: Tổng hợp một số dung môi sâu trên cơ sở 2-alkylbenzimidazole, choline chloride và ứng dụng tách chiết Omega-3,6,9 trong mỡ cá basa ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ

Mã số: 9 44 0 14

Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 5, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Số 1B TL 29, phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM.

Trân trọng kính mời các nhà Khoa học quan tâm tới dự.