THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

Căn cứ kết quả xét tuyển viên chức ngày 11/01/2021 của Hội đồng xét tuyển, Viện Khoa  học Vật liệu Ứng dụng trân trọng thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020:

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức