Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu

Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị năm 2018

Lĩnh vực LCNT: Hàng hóa

Danh sách hàng hóa:

  • Kính hiển vi đồng tiêu laser. Số lượng: 1
  • Máy ICP-MS. Số lượng: 1

Thuộc dự án: Tăng cường năng lực nghiên cứu vật liệu tiên tiến phục vụ phát triển bền vững an ninh vùng biển đảo

Bên mời thầu: Viện Khoa học vật liệu ứng dụng thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời điểm đóng thầu: 26/06/2018 – 09:30

Thời điểm mở thầu: 26/06/2018 – 10:30

Nhà thầu trúng thầu: 0100411564 – Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam,0104990898 – Công ty Cổ phần Tư vấn và chuyển giao công nghệ Môi trường

Giá trúng thầu: 32.543.868.000 VND

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

Thông báo kết quả LCNT:

TB Ket qua lua chon nha thau – 32