Chức năng:

Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai ứng dụng kỹ thuật vi sóng, microware, plasma ứng dụng trong lĩnh vực xử lý nước, môi trường, nông nghiệp, bảo quản và các lĩnh vực y tế khác.

Nghiên cứu cơ và nghiên cứu triển khai ứng dụng các vật liệu có kích thước nano ứng dụng trong lĩnh vực điện tử, kỹ thuật,  vật liệu bán dẫn, vật liệu tự làm sạch, vật liệu thông minh, vật liệu nanophottonic, photonic.

Nhiệm vụ:

 • Nhóm kỹ thuật màng lọc cho các quá trình xử lý nước
 • Nhóm kỹ thuật vi sóng cho các quá trình hóa học: Nghiên cứu sự tương tác của microwave với vật liệu và ứng dụng microwave vào các quá trình hóa học
 • Các vật liệu nano kim loại và bán dẫn, các vật liệu nano từ tính và các vật liệu nano chứa gốc carbon định hướng ứng dụng trong điện tử, kỹ thuật, môi trường, nông nghiệp, thực phẩm, y sinh học
 • Các vật liệu cấu trúc nano: vật liệu thông minh, vật liệu tự làm sạch, vật liệu cảm biến, vật liệu siêu cứng, vật liệu photonic, nanophotonic
 • Vậtt liệu nano từ tính ứng dụng trong xử lý môi trường.
 • Vật liệu xúc tác nano từ tính ứng dụng cho quá trình sản xuất nhiêu liệu xanh
 • Quantumdots ứng dụng trong y sinh.
 • Các vật liệu và thành phần ứng dụng trong năng lượng bền vững, năng lượng sạch bao gồm Pin nhiên liệu, Pin mặt trời.

Nhân sự:

Số lượng cán bộ nhân viên là 10 người (6 BC + 4 HĐ dài hạn) với 1PGS, 3 TS, 1ThS.NCS, 2ThS. và 3 KS/CN (01 NCVCC, 2 NVCC, 07 NCV). Bao gồm  01 phụ trách phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 8 nhân viên cụ thể như sau:

 • Phụ trách phòng: ThS.NCS. Thân Quốc An Hạ
 • Phó trưởng phòng: TS. Nguyễn Ngọc Phương
 • Nhân viên:
 1. PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Mạnh Tuấn (Phó Viện trưởng)
 2. TS. NCVC. Nguyễn Văn Quí
 3. TS. NCV. Lương Thị Bích
 4. KS. NCV. Phạm Duy Khanh
 5. KS. NCV. Nguyễn Bá Dũng, HĐ
 6. ThS. NCV. Bùi Bằng Việt, HĐ
 7. ThS. NCV. Nguyễn Võ Kỳ Duyên, HĐ
 8. ThS. NCV. Nguyễn Văn Khiêm, HĐ