Phòng Vật liệu Hóa dược

PHÒNG VẬT LIỆU HÓA DƯỢC

DEPARTMENT OF MATERIALS AND PHARMACEUTICAL CHEMISTRY

Được thành lập từ tháng 03/2012 (tiền thân từ phòng Hóa Hữu cơ-Polymer, Viện Công nghệ Hóa học)

Nhân viên: 01 PGS, 2TS, 1 ThS.NCS và 6 KS/CN

– Trưởng phòng:         GS.TS. Nguyễn Cửu Khoa                Email: nckhoavnn@yahoo.com

– Phó trưởng phòng:   TS. Trần Ngọc Quyển                       Email: tnquyen@iams.vast.vn

– Nghiên cứu viên:     TS. Hồ Việt Anh                                 Email: hovietanh0901@hotmail.com

.                                  Nguyễn Công Trực                            Email: congtrucchem@yahoo.com

.                                  Tống Nguyễn Nhật Anh                     Email:tongnguyennhatanh@gmail.com

.                                  Lê Phụng Ngân                                 Email: dang.ashlay@gmail.com

.                                  Đặng Lệ Hằng                                  Email: vanialai.yin@gmail.com

Các hướng nghiên cứu chính:

– Các polymer hút nước giữ ẩm (Water supper absorbance for plants): góp phần tiết kiệm nước tưới và tăng năng suất cho cây trồng.

– Chế phẩm phân nhả chậm cho cây trồng (Slow release fertilizer): góp phần tiết kiệm lượng phân bón sử dụng, giảm thiểu ô nhiểm môi trường và tang năng suất cây trồng.

 – Hóa dược: Nghiên cứu tổng hợp các thuốc generic (anastrozole, letrozole, Erlotinib,..) ở qui mô phòng thí nghiệm, tiến đến hoàn thiện qui trình sản xuất pilot.

– Vật liệu y sinh: các loại vật liệu y sinh tái tạo và chất mang nano vận chuyển thuốc

Điều chế in situ hydrogel sinh học/hydrogel kết dính sinh học trên cơ sở chitosan bằng xúc tác enzyme ứng dụng trong nuôi cấy tế bào và kết dính vết thương

Injectable hydrogel composite từ chitosan và gelatin chứa hạt khoáng nano ứng dụng trong  tái tạo xương

Chất mang nano dendrimer nhạy nhiệt tăng cường hiệu quả chuyển giao thuốc:

Đang đánh giá hiệu quả của các nano mang thuốc trên chuột suy giảm miễn dịch và nude mang khối u

Công bố Khoa học

 Số bài báo ISI (2012-nay) : 15 (SCI+SCI-E)

 1. Ngoc Quyen Tran, Ly Tu Uyen, Hoang Thi Kim Dung, Kim Ngoc Phan, Cam Nhung Trương Thi Cuu Khoa Nguyen, Pegylated Dendrimer and Its effect in Fluorouracil Loading and Release for Enhancing Antitumor Activity, Journal of Biomedical Nanotechnology 9, 213-220 2013 (IF :7.6).
 2. Dai Hai Nguyen, Cuu Khoa Nguyen, Ngoc Quyen Tran, Tetronic-grafted chitosan hydrogel as an injectable and biocompatible scaffold for biomedical applications, Journal of Biomaterial Science, 24(14):1636-48 2013 (IF: 1.7).
 3. Thanh Son Cu, Cuu Khoa Nguyen, Van Du Cao, Ngoc Quyen Tran, Preparation of silver core-chitosan shell nanoparticles using catechol chitosan derivative and antibacterial studies, Research, 22(4) 418-423 2014, (IF:1.7).
 4. Hoang Nuyen, Cuu Khoa Nguyen, Ngoc Hoa Nguyen, Ngoc Quyen Tran*, Improved method for cisplatin-loading dendrimer and behavior of the complex nanoparticles in vitro release and cytotoxicity, Nanoscience and Nanotechnol. 16(6) 4106-4110 2014 (IF:1.5)
 5. Nguyen Thi Phuong, Dai Hai Nguyen, Nguyen Cuu Khoa, Ki Dong Park and Ngoc Quyen Tran, Enzyme-mediated fabrication of the oxidized chitosan hydrogel for tissue sealant Journal of Bioactive and compatible polymer. 2015 DOI: 10.1177/0883911515578760 (IF: 2.5).

     – Công bố trong nước: 25 bài (Tạp chí Hóa học, Tạp chí KHCN và Tạp chí Dược học)

 Đào tạo

 • Nghiên cứu sinh: 05 NCS (1 đã bảo vệ cấp cơ sở và xong phản độc lập)
 • Thạc sỹ: Đã bảo vệ 10 học viên và đang thực hiện luận văn 8học viên (ĐH Cần Thơ, ĐH Trà Vinh)
 • Đã hướng dẫn trên 50 sinh viên tốt nghiệp Đại học ở các trường: ĐH quốc tế, ĐH Bách Khoa TpHCM, ĐH Lạc hồng, ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Công nghiệp.
 • Đã hỗ trợ 7 bạn cán bộ nghiên cứu trẻ/sinh viên học sau Đại họctại Mỹ, Hà Lan và Hàn Quốc.

 Hợp tác Quốc tế

 • Ajou University, Republic of Korea
 • Kyoto University, Japan
 • Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic.
Updated: 27/04/2017 — 15:50
VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2020