Phòng kỹ thuật vật lý

Physical Techniques Lab

Nhân sự

 • 1 TS,  1 NCS, 3 CN, 2 KS, 1 KTV
 • Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Quí        Email: quijena@yahoo.de
 • Phó Trưởng phòng: CN. Nguyễn Xuân Cường       Email: ngxcuong835@yahoo.com
 • Phó Trưởng phòng: CN. Thân Quốc An Hạ        Email: anhathan@yahoo.com

Các hướng nghiên cứu:

 • Nhóm kỹ thuật màng lọc cho các quá trình xử lý nước (Membrane solutions for water treatment – MSW:)

 • MSW tập trung các chuyên gia trong lĩnh vực thẩm thấu ngược sử dụng các màng bán thấm để tách các ion hoặc các hạt trong nước. MSW có kinh nghiệm trong việc thiết kế, xây dựng và lắp đặt hoàn thiện các hệ thống xử lý nước tinh khiết và xử lý nước biển thành nước ngọt.
 • MSW employs specialists in reverse osmosis technology  (RO) that uses a semi-permeable membrane to remove ions or large particles. MSW produces and evaluates flat sheet membranes and other modules in the  pilot scales. MSW designs, builds and installs complete membrane systems  for fresh water applications and  sea water desalination.

Picture:  A commercial scale of 6 m3/h installed in Kiên Giang Province

 • Nhóm kỹ thuật vi sóng cho các quá trình hóa học (Microwave chemical processing –MCP):

 • Nghiên cứu sự tương tác của microwave với vật liệu và ứng dụng microwave vào các quá trình hóa học.
 • MCP đã thiết lập các hệ thống cho phép đo liên tục nhiệt độ của vật liệu trong qúa trình gia nhiệt, qua đó điều khiển chính xác và tối ưu hóa các điều kiện của phản ứng.
 • MCP has unique facilities and expertise in microwave processing for reactions. MCP have a unique system which allows the continuous measurement of temperatures in a microwave oven having a turntable, this allows the measurement of product temperatures under normal oven operating conditions. MCP also has a unique microwave oven which was designed and manufactured to have a highly reproducible heating performance and incorporates several instrumentation and control features
 • MCP has 4 scientific papers published and its success is based on direct measuring and controlling temperature of material that use of microwave energy for the benefit of lab scale.

Picture: A lab-test system for treating air pollutant with catalyst and microwave radiation

Các công trình tiêu biểu

 • Thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý nước mặn thành nước ngọt ở Sư đoàn 4 QK 9. Công suất 6 m3/h
 • Thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý nước mặt thành nước sử dụng trong bệnh viện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Công suất 130 m3/ngày
 • Thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý nước lợ thành nước dùng trong bệnh viện Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Công suất 150 m3/ngày
 • Thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày
 • Thiết kế hệ thống xử lý nướcbiển thành nước sinh hoạt lắp đặt trên tàu đánh cá. Công suất 300 lít/giờ
 • Nghiên cứu xử lý khí thải chứa dung môi MEK bằng kỹ thuật xúc tác-microwave