Máy phân tích nhiệt trọng trường – TGA/DSC 3+

Model: TGS/DSC 3+

Hãng sản xuất: Mettler Toledo – Thụy Sĩ


Đặc điểm và thông số kỹ thuật:

Thân máy chinh:

 • Khoảng nhiệt độ đo: Từ nhiệt độ phòng đến 1600 oC.
 • Có thể ghép với FT-IR hoặc MS hoặc cả hai.
 • Kiểu lò nhiệt: Lò nhiệt nằm ngang
 • Độ phân giải nhiệt độ trong lò nung: 0,002 oC
 • Độ chính xác:  ± 0.5 oC
 • Đọ lặp lại nhiệt độ (Percision): ± 0.3 oC
 • Tốc độ gia nhiệt: 0.01 đến 100 oC/phút trong toàn khoảng nhiệt độ 0 đến 1600 oC.
 • Chuẩn nhiệt độ: Hiệu chuẩn bằng kim loại chuẩn (In, Zn, Al, Au, Pd). Đặc biệt hiệu chuẩn nhiệt độ cao bằng Pt tại 1554 oC.
 • Công nghệ Flexcal: Giúp hiệu chỉnh nhiệt độ trên toàn giải nhiệt độ và dữ liệu hiệu chuẩn được ghi nhớ.

Cân phân tích vi lượng XP1 của Mettler Toledo:

 • Trọng lượng cân tối đa: 1g
 • Độ phân giải cân: 1µg
 • Độ chính xác phép cân: 0,005%
 • Độ lặp lại: 0,0025%
 • Hệ thống cân: Song song nằm ngang
 • Buồng cân đặt cách ly với lò.
 • Độ trôi: < 10 µg.

Sensor đo DSC:

 • Độ nhạy đầu đo DSC: 0,1 mW
 • Độ phân giải nhiệt độ 0,00003K
 • Bề mặt đầu giò có 6 thermocouples

Bộ điều nhiệt:

 • Khoảng nhiệt độ -20 đến 40  oC
 • Độ ổn định nhiệt tại -10 oC: 0,5K
 • Sensor đo nhiệt độ: Pt100
 • Làm lạnh băng không khí, không có CFC, HCFC

Màn hình điều khiển SmartSens

Thiết bị thuộc Trung tâm thiết bị khoa học và phân tích sinh hóa lý

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2019