Đại hội công đoàn Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng 2017

Ngày 09/05/2017, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở. Đại diện Ban chấp hành công đoàn đã báo cáo tổng kết các hoạt động nổi bật và thành tích đạt được của nhiệm kỳ 2012-2017. Tập thể công đoàn viên Viện KHVLUD đã thống nhất  bầu cử Ban chấp hành công đoàn mới và đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2017-2022.

Tập thể Viện KHVLUD đã thống nhất bầu chọn Ban chấp hành Công đoàn Viện KHVLUD nhiệm kỳ 2017-2022 gồm: TS. Lại Thị Kim Dung, Th.S Phạm Hòa Sơn và TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy