Chuyên mục: Thông báo

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu

Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị năm 2018 Lĩnh vực LCNT: Hàng hóa Danh sách hàng hóa: Kính hiển vi đồng tiêu laser. Số lượng: 1 Máy ICP-MS. Số lượng: 1 Thuộc dự án: Tăng cường năng lực nghiên cứu vật liệu tiên tiến phục vụ phát triển bền vững an ninh vùng biển đảo Bên […]

Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp học viện

Học viện Khoa học và Công nghệ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện cho nghiên cứu sinh: NCS: Nguyễn Quốc Thắng Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu quá trình Tích lũy – đào thải và ảnh hưởng của Kim loại nặng (Á, Cd, Pd) đến hàm lượng cortisol trong […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC – ĐỢT 1 NĂM 2018

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018 Để tải đầy đủ Thông báo tuyển sinh đào tạo cao học đợt 1 năm 2018 và các phụ lục kèm theo, tải về tại đây Để tải các Biểu mẫu Tuyển sinh Cao học, tải về tại đây

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2017