Chuyên mục: Hoạt động đoàn thể

Đại hội công đoàn Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng 2017

Ngày 09/05/2017, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở. Đại diện Ban chấp hành công đoàn đã báo cáo tổng kết các hoạt động nổi bật và thành tích đạt được của nhiệm kỳ 2012-2017. Tập thể công đoàn viên Viện KHVLUD đã thống nhất  bầu […]

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2019