Chuyên mục: Đào tạo

NCS NGUYỄN QUỐC THẮNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP HỌC VIỆN

Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-HVKHVN ngày 30/5/2018 của Học viện Khoa học và công nghệ, về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Học viện, ngày 15-7-2018, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học Viện cho Nghiên […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC – ĐỢT 1 NĂM 2018

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018 Để tải đầy đủ Thông báo tuyển sinh đào tạo cao học đợt 1 năm 2018 và các phụ lục kèm theo, tải về tại đây Để tải các Biểu mẫu Tuyển sinh Cao học, tải về tại đây

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2019