Thông báo về việc bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

Học viện Khoa học và Công nghệ thông báo về việc bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Học viện: Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Xuân Tên luận án: Tổng hợp một số dung môi sâu trên cơ sở 2-alkylbenzimidazole, choline chloride và ứng dụng tách chiết Omega-3,6,9 trong mỡ cá basa ở Đồng […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng có nhu cầu thi tuyển 02 chỉ tiêu biên chế cho vị trí sau: Nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực: Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Hóa Vật liệu. Điều kiện dự tuyển: Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Thạc sĩ trở […]

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2020