THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng có nhu cầu thi tuyển 01 chỉ tiêu biên chế cho vị trí sau: Nghiên cứu viên chuyên ngành Hóa học vật liệu và Công nghệ sinh học. Điều kiện dự thi: Trình độ chuyên môn: Có bằng Đại học trở lên. Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ […]

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu

Tên gói thầu: Mua sắm thiết bị năm 2018 Lĩnh vực LCNT: Hàng hóa Danh sách hàng hóa: Kính hiển vi đồng tiêu laser. Số lượng: 1 Máy ICP-MS. Số lượng: 1 Thuộc dự án: Tăng cường năng lực nghiên cứu vật liệu tiên tiến phục vụ phát triển bền vững an ninh vùng biển đảo Bên […]

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2019