THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng có nhu cầu thi tuyển 02 chỉ tiêu biên chế cho vị trí sau: Nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực: Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Hóa Vật liệu. Điều kiện dự tuyển: Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Thạc sĩ trở […]

VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU ỨNG DỤNG © 2020